Dr. Öğr. Üyesi SEMA KONYALI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEMA KONYALI

T: (0282) 250 2111

M skonyali@nku.edu.tr

W skonyali.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2001-2008
Tez: Türkiye´de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Üreticiler ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği (2008)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1998-2001
Tez: AB ve Türkiye´de Şekerde Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya´da Şekerpancarı Tarımının Ekonomik Yönleri (2001)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1994-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM POLİTİKASI / TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI
2012-
Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
2008-2012
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ / TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
1998-2012
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Tarım Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KONYALI S., Sunflower Production, Consumption, Foreign Trade and Agricultural Policies in Turkey, Social Sciences Research Journal, vol. 6, pp. 11-16, 2017.
Özgün Makale Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services
2. , KONYALI, S., KİPER, T., Effect of Climate Changes on Agricultural Product Quantity and Yield and Its Reflection on Sustainable Development.The Case of Thrace Region, Journal of Environmental Protection and Ecology,, pp. 392-397, 2012.
Özgün Makale SCI
3. , KONYALI, S., UNAKITAN, G., GAYTANCIOĞLU, O, An Economic Analysis of the Effect of a Government Instution’s Spo’s Purchasing Quantities on the Wheat Market in Turkey, Philippine Agricultural Scientist , pp. 209-214, 2012.
Özgün Makale SCI
4. , KONYALI, S., Classification Of The Variable Used In Wheat Production According To Their Productivity By Discriminant Analysis : The Case of Thrace Region, World Applied Sciences Journal, vol. 5, pp. 177-181, 2008.
Özgün Makale ERA: Excellence in Research for Australia, CSA, FSTA, DOAJ
5. , KONYALI, S., GAYTANCIOĞLU,O., Türkiyede Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya Bölgesi Buğday Üreticilerinin Sorunları, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 3, pp. 249-260, 2007.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , KONYALI, S., Türkiye ve AB´de ޞekerde İzlenen Politikaların Karşılaştırılması, Dünya Gıda Dergisi, ss. 25-28, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. , KONYALI, S., Türkiye´de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları, Dünya Gıda Dergisi, ss. 50-53, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. , KONYALI,S., GAYTANCIOĞLU, O., Türkiye´de ޞekerpancarında Uygulanan Tarım Politikaları, Dünya Gıda Dergisi, ss. 54-57, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. , GAYTANCIOĞLU, O., S. TAVİL, Hayvancılıkta Uygulanan Politikalar ve Hayvancılığımızın Günümüzdeki Durumunun Değerlendirilmesi, Hasad, ss. 39-43, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. , KUBAŞ, A., O. GAYTANCIOĞLU., S. TAVİL., N. METİN., M.Ö. AZABAĞAOĞLU, Trakya Bölgesinde ޞekerpancarı Üretimi ve ޞeker Sanayinin Durumu, Karınca, ss. 27-31, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KONYALI S., Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences,, Bölüm: Evaluation of Wheat Agriculture in Turkey with SWOT Analysis , Yayın Yeri: Peter Lang, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KONYALI S., İNAN O., Türkiye’de Kırmızı Et Sektörü ve Hayvancılık Politikaları, VIII. IBANESS Congress Series (21.04.2018-22.04.2018).
Sözlü Bildiri
2. BAŞARAN B., KONYALI S., ORAMAN Y. ., An Overview Of Organic Producer Organizations In Turkey, UARD Jubilee Scientific Conference (23.02.2018-23.02.2018).
Sözlü Bildiri
3. KONYALI S., BAŞARAN B., ORAMAN Y. ., Support Policies For Organic Farming In Turkey, UARD Jubilee Scientific Conference (23.02.2018-23.02.2018).
Davetli konuşmacı
4. ORAMAN Y. ., UNAKITAN G., KONYALI S., BAŞARAN B., ABDİKOĞLU D. i., What External And Internal Factors Affect Organic Food Sector? , UARD Jubilee Scientific Conference (23.02.2018-23.02.2018).
Sözlü Bildiri
5. BAŞARAN B. ., KONYALI S., Evaluation of Agricultural Policies in terms of the Sustainability of Viticulture in Tekirdag, UARD Jubilee Scientific Conference (27.10.2017-28.10.2017).
Sözlü Bildiri
6. KONYALI S., BAŞARAN B. ., The Applied Agricultural Policies for Canola in Thrace Region, UARD Jubilee Scientific Conference (27.10.2017-28.10.2017).
Sözlü Bildiri
7. YILMAZ E. ., ÖZDEMİR G. ., ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., Participation of Women from the Countryside of Tekirdağ City in Livestock Activities and Their Expectations for the Future, 8. Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Poster
8. KONYALI S., The Effects of Agricultural Policies Applied in Livestock on Rural Development in Turkey, 8. Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
9. KONYALI S., The Role of Sheep and Goat Husbandry in the Reduction of Poverty and in the Rural Development, 8. Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Poster
10. KONYALI S., Current Situation of Sugar and Sugarbeet Production in Thrace Region, Problems and Solution Offers , International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series Edirne/Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
11. KONYALI S., The Agricultural Policies Applied For Wheat In Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series Plovdiv/Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. , KONYALI, S., KONYALI, A.M, Traditional Tekirdağ-Naip Cherry, Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid/Makedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
13. , KONYALI, S., ŞATANA, A., Şekerpancarı Tarımının ve Şeker Sektörünün Swot Analizi ile Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği, I.Uluslararası Anadolu Şekerpancarı Sempozyumu, Kayseri (20.09.2012-22.09.2012).
Poster
14. , YILMAZ, E., ÖZDEMİR, G., ORAMAN, Y., KONYALI, S., Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
15. , TAVİL, S., GAYTANCIOĞLU,O., Türkiye’de ޞekerde İzlenen Politikaların AB Tarımına Uyum Sorunları, 4. erc / ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara. (13.09.2000-16.09.2000).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜNGÖR G., KONYALI S., TURAN D. Ç. ., Trakya Bölgesinde Kırsal Kesimin Sosyo-Ekonomik Profili:Şehirli Çiftçiler., XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi/ISPARTA (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
2. GÜNGÖR G., TURAN D. Ç. ., KONYALI S., Trakya Bölgesindeki Köylerin Gelişmişlik Göstergeleri ve Kırdan Kente Göçe Etkisi. , XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi/ISPARTA (25.05.2016-27.05.2016).
Poster
3. KONYALI S., Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Politikaların Un Sektörüne Etkileri., XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi/ISPARTA (25.05.2016-27.05.2016).
Poster
4. KONYALI S., Türkiye’de Gübre Üretimi ve Uygulanan Politikalar, XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi/ISPARTA (25.05.2016-27.05.2016).
Poster
5. , KONYALI,S., Türkiye’de Şeker Sanayinde Yaşanan Değişiklikler:Nişasta Bazlı Şeker ve Şekerpancarı Şekeri , XI.Tarım Ekonomisi Kongresi/SAMSUN (03.09.2014-05.09.2014).
Tam metin bildiri
6. , KONYALI, S., HURMA, H., AB ve Türkiye´de Uygulanan Tarım ve Çevre Politikalarının İncelenmesi, Ekoloji 2013 Sempozyumu/TEKİRDAĞ (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
7. , KONYALI, S., GAYTANCIOĞLU, O., Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Yoksulluk Üzerine Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği, X. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi/KONYA (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
8. , KONYALI, S., Trakya Bölgesi’nde Buğdayın Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunların Swot Analizi ile Değerlendirilmesi, III.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu/EDİRNE (21.10.2010-22.10.2010).
Tam metin bildiri
9. , KONYALI, S., GAYTANCIOĞLU, O.,Ekonomik Krizin Buğday Tarımına ve Üreticilere Etkileri, Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi/ŞANLIURFA (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
10. , KONYALI, S., GAYTANCIOĞLU, O., Trakya Bölgesi’nde Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Tarımsal Kalkınmaya ve Üreticilere Etkileri, I.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu/EDİRNE. (16.10.2009-18.10.2009).
Tam metin bildiri
11. , KONYALI, S.,GAYTANCIOĞLU, O., Veri Zarflama Yöntemi (VZA) İle Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi : Trakya Bölgesi Örneği, 8. Tarım Ekonomisi Kongresi /BURSA. (25.06.2008-27.06.2008).
Tam metin bildiri
12. , KONYALI, S., GAYTANCIOĞLU, O., Yeni ޞeker Kanununun Türk ޞeker Sanayiine Etkilerinin İncelenmesİ, 5. Tarım Ekonomisi Kongresi/ERZURUM. (18.09.2002-20.09.2002).
Tam metin bildiri
13. , KONYALI, S., GAYTANCIOĞLU, O., Türkiye’de ޞekerde ve ޞekerpancarında Uygulanan Politikaların Değerlendirilmesi, İkinci Ulusal ޞekerpancarı Üretimi Sempozyumu/ANKARA. (10.09.2002-11.09.2002).
Tam metin bildiri
14. , GAYTANCIOĞLU, O., BAYRAKTAR, E., TAVİL, S., Tarım Kesimindeki Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Çiftçi Üzerindeki Etkileri : Tekirdağ Örneği, 4. Tarım Ekonomisi Kongresi / TEKİRDAĞ. (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
15. , TAVİL, S., GAYTANCIOĞLU,O., Türkiye’de ޞekerpancarında Uygulanan Tarım Politikalarının AB Ülkeleri İle Karşılaştırılması, 4. Tarım Ekonomisi Kongresi /TEKİRDAĞ. (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Biological and Environmental Sciences (25.09.2018-), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Thomson Reuters/Clarivate Analytics, CAB Abstract
2. The Philippine Agricultural Scientist (01.01.2009-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. JOTAF-Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABİ, DOAJ, EBSCO,FAO AGRİS, TUBİTAK ULAKBİM
4. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (09.07.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi EBSCO
5. Mediterranean Agricultural Sciences- Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi (22.09.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi CAB Abstracts, VITIS, TÜBİTAK-ULAKBİM, Thomson Reuters, Science Master
6. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (02.09.2013-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TUBİTAK-ULAKBİM
Ulusal Projeler
1. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2016-01.01.2016.
2. Trakya’da Tarla Ürünlerini (Buğday, Ayçiçeği, Kanola,Çeltik) Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Başlıca Gelişmişlik Göstergeleri İtibariyle Analizi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2015-01.01.2015.
3. Süne Mücadelesinin Trakya Bölgesi Ekonomisine Olan Katkıları Üzerine Bir Araştırma, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2015-01.01.2015.
4. Trakya Bölgesinde Süne (Eurygaster İntegriceps) Zararlısının Ekmeklik Buğdayların Teknolojik Özellikleri ve Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2011-01.01.2011.
5. Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Üreticiler ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2007-01.01.2007.
6. Türkiye’de Şekerpancarında Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya’da Şekerpancarı Tarımının Ekonomik Yönleri , ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2001.
Üyelikler
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
"Türkiye Tarımı Konuşuyor" Çalıştayı, Yer:İnegöl/Bursa, 11.11.2017-12.11.2017.
Sulu Tarım Alanlarında Sürdürülebilirlik Çalıştayı, Yer:Kırklareli, Düzenleyenler:Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 17.02.2015-18.02.2015.
2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Bölgesel Çalıştayı , Yer:Tekirdağ, 26.08.2014-.
Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı Marmara Bölgesi, Yer:Silivri, 28.09.2010-30.09.2010.